اسماعیلی علی رغم فشارهای مسموم خارج از آموزش و پرورش، اقدامات موثری انجام داد.

اسماعیلی علی رغم فشارهای مسموم خارج از آموزش و پرورش، اقدامات موثری انجام داد.

همزمان با هفته گرامیداشت معلم در شهرستان لنجان؛ ضمن تودیع و تشکر از زحمات جناب آقای مهدی اسماعیلی، جناب آقای ایرج شاهمرادی به عنوان مدیر جدید منصوب شدند. بنیاد امید ایرانیان لنجان، از زحمات آقای اسماعیلی تشکر ویژه می نماید، که با درایت و مدیریت ارزنده خود نقشی موثری در اصلاح وضعیت نابسمان بجا مانده از قبل ، ایفا نمودند. فقدان تخصص مدیران بخش های مختلف، غلبه سیاست زدگی بر مدیریت علمی و فرهنگی،  عدم…

بیشتر بخوانید