آموزش و توسعه پایدار

آموزش و توسعه پایدار

نویسندگان : دکتر جعفر توفیقی، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، رئیس هیات مدیره بنیاد امید ایرانیان و رئیس جمعیت توسعه علمی ایران مژده میری مقدم، دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فنآوری، دانشگاه تربیت مدرس منبع: سایت بنیاد امید ایرانیان ( مرکز) آموزش و توسعه پایدار توسعه پایدار یا Sustainable Development ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است. در سال 1980 برای نخستین بار نام توسعه پایدار در گزارش سازمان جهانی حفاظت از…

بیشتر بخوانید

تبلیغات زودرس، مباح قانونی یا تخلف انتخاباتی؟

تبلیغات زودرس، مباح قانونی یا تخلف انتخاباتی؟

    ابراهیم صداقتی. کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی. با نزدیک شدن به زمان انتخابات،  همه ساله مسأله تبیلغات زودرس مطرح می شود.  گاهاً از سوی مقامات رسمی اعلام می شود که تبلیغات زودرس کاندیداهای احتمالی رصد شده و بر احراز صلاحیت آن ها اثر می گذارد. اما سئوالی که ما قصد پاسخ دادن به آن را داریم این است که آیا تبلیغات زودرس تخلف است و بر صلاحیت کاندیداهای احتمالی اثر می…

بیشتر بخوانید