جلسات نقد و تحلیل کتاب برگزار می شود

جلسات نقد و تحلیل کتاب برگزار می شود

بنیاد فرهنگی اجتماعی امید ایرانیان لنجان در راستای پویش پرورش مدیران جوان؛ جلسان نقد و تحلیل کتاب را  برگزار می کند. اولین جلسه به نقد و تحلیل کتاب ” ایران؛ جامعه کوتاه مدت” اثر آقای محمد علی کاتوزیان اختصاص خواهد یافت. علاقمندان می توانند ضمن مطالعه کتاب در تاریج 20 شهریور ساعت 17 در دفتر بنیاد امید ایرانیان در این جلسه شرکت نمایند.

بیشتر بخوانید

سلسله نشست های ” جوانان، مدیریت و توسعه” برگزار می شود

سلسله نشست های ” جوانان، مدیریت و توسعه” برگزار می شود

بنیاد امید ایرانیان لنجان در راستای پویش پرورش مدیران جوان، سلسله نشست های و کارگاه های آموزشی ” جوانان؛ مدیریت و توسعه ” را برگزار می کند. مدیریت فرهنگی، شهری، اقتصادی و سیاسی با حضور مدیران برجسته ، از موضوعاتی است که به آن پرداخته می شود. تدوین طرح های راهبردی در حیطه های مختلف شهری توسط اعضای بنیاد و ارائه آن به مدیران نتیجه کاربردی این کارگاه ها خواهد بود. اطلاعات بیشتر متعاقباً اعلام…

بیشتر بخوانید