حسن نیک سرشت همزمان به ریاست انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرستان لنجان و فلاورجان منصوب شد.

به موجب حکمی، جناب آقای حسن نیک سرشت به طور همزمان به ریاست انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرستان لنجان و شهرستان فلاورجان منصوب شد این در حالی است که بازرسی انجمن استان اصفهان نیز از قبل بر عهده ایشان بوده است.

حسن نیک سرشت دارای مدرک کارشناسی حقوق و فعال اجتماعی است که چندین سال است در راستای حمایت از بیماران کلیوی فعالیت می نماید.

حسن نیک سرشت عضو شورای مرکزی و  مسئول سابق شعبه بنیاد فرهنگی اجتماعی امید ایرانیان لنجان بوده است  وطرح غربالگری در سطح مدارس آموزش و پرورش لنجان و ایجاد اجماع شورای های شهرستان در حمایت از بیماران کلیوی از اهم فعالیت های ایشان در طول دوره مسئولیتش در انجمن بوده است.

ارسال دیدگاه