حسن نیک سرشت همزمان به ریاست انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرستان لنجان و فلاورجان منصوب شد.

حسن نیک سرشت همزمان به ریاست انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرستان لنجان و فلاورجان منصوب شد.

به موجب حکمی، جناب آقای حسن نیک سرشت به طور همزمان به ریاست انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرستان لنجان و شهرستان فلاورجان منصوب شد این در حالی است که بازرسی انجمن استان اصفهان نیز از قبل بر عهده ایشان بوده است. حسن نیک سرشت دارای مدرک کارشناسی حقوق و فعال اجتماعی است که چندین سال است در راستای حمایت از بیماران کلیوی فعالیت می نماید. حسن نیک سرشت عضو شورای مرکزی و  مسئول سابق…

بیشتر بخوانید