تبریک روز جانباز و پاسداشت محسن امینی

تبریک روز جانباز و پاسداشت محسن امینی

ندای هل من ناصر ینصرنی را ، با نگاه به تاریخ و در طول تاریخ باید شنید. شیعه در گذشته سرخ و آینده سبزش، در کنار پیشوای و امام و مرادش، علمدار می خواهد تا امامش لب به هل من ناصر ینصرنی باز نکند به پشتوانه های علمدار هایش. علمدارها پی آن والا علمدار در طول تاریخ مقابل کفر در کنار امام امت می ایستند، جان را چون شی بی مایه در راه حق و…

بیشتر بخوانید