پیام تبریک فرماندار محترم لنجان

بسمه تعالي
اي آنكه به تدبيــر تو گردد ايــام  اي ديده و دل از تو دگرگون مادام
وي آنكه بدست توست احوال جهان  حــكمي بنما كه گردد ايام به گام

نمايشي ديگر از پرتو حسن جلال حضرت دوست ؛در قالب نوروز و بهار ، شاهد حكمتي است تا فرصت را غنيمت شماريم و نيكي و گشاده دستي و غريب و قريب نوازي را در گستره ي بستگان و دوستان ، از قوه به فعل درآوريم .
شادباش باد اين تحول و سرور و شادماني بر تمامي ايرانيان بويژه مردم شريف شهرستان لنجان

ارسال دیدگاه