پیام تبریک فرماندار محترم لنجان

پیام تبریک فرماندار محترم لنجان

بسمه تعالي اي آنكه به تدبيــر تو گردد ايــام  اي ديده و دل از تو دگرگون مادام وي آنكه بدست توست احوال جهان  حــكمي بنما كه گردد ايام به گام نمايشي ديگر از پرتو حسن جلال حضرت دوست ؛در قالب نوروز و بهار ، شاهد حكمتي است تا فرصت را غنيمت شماريم و نيكي و گشاده دستي و غريب و قريب نوازي را در گستره ي بستگان و دوستان ، از قوه به فعل درآوريم…

بیشتر بخوانید

آموزش و توسعه پایدار

آموزش و توسعه پایدار

نویسندگان : دکتر جعفر توفیقی، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، رئیس هیات مدیره بنیاد امید ایرانیان و رئیس جمعیت توسعه علمی ایران مژده میری مقدم، دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فنآوری، دانشگاه تربیت مدرس منبع: سایت بنیاد امید ایرانیان ( مرکز) آموزش و توسعه پایدار توسعه پایدار یا Sustainable Development ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است. در سال 1980 برای نخستین بار نام توسعه پایدار در گزارش سازمان جهانی حفاظت از…

بیشتر بخوانید