دبیر بنیاد لنجان: پیشنهاد کمپین “گردش سبز” را می دهیم

در آوردگاه عشق و عقل، در زیر بیرق امنیت جمهوری اسلامی ایران عزیز، در پی سال ها کنش اجتماعی، برگی جدید و بی سابقه در کنش گری اجتماعی شهرستان لنجان توسط جوانان پویا و فعال این شهرستان  در سال 94 ورق خورد.

جوانان لنجان  به امید جوانه ها از منافع شخصی فعالیت در مرکز استان و کشور چشم برداشتند و به منافع کلان شهرستان نظر کردند و با تشکیل اولین شعبه کشوری غیر مرکز  بنیاد امید ایرانیان در لنجان آن هم با ابتکار و تلاش مطلق خودشان؛ بهاری چهار فصل را امسال رقم زدند.

این مهم جز با صداقت، ازخودگذشتگی، متانت و ادب گفتاری و رفتاری جوانان شریف بنیاد لنجان محقق نمی شد که سخن از جفاها که بر ایشان رفت را به زمانی دیگر می گذاریم که  در این موعد شریف باید تنها از عشق و پاکی و دوستی سخن گفت.

نوروز این بهار جانان، می آید تا با نسیمش، مژده گر فصلی نو برای مردم غیور ایران باشد که شکوفه های امید بر درختان نشسته و اکنون نوبت ثمر نشستن آن است.  این بهار را به آستان مردم شریف ایران بویژه خانواده های محترم شهدا، جانبازان و ایثارگران و مردم شریف شهرستان لنجان و اعضای بنیاد امید ایرانیان در سراسر کشور شاد باش می گوییم.

یادمان باشد، این طبیعت نو، رحمت باری تعالی است که شکرانه می خواهد و امسال با تلاش بیشتر در حفظ و نظافت طبیعت سراسر کشور، شکر نعمت بجا آوریم و در همین خصوص بنیاد لنجان پیشنهاد می دهیم در این فرصت محدود به صورت خودجوش بویژه از سوی اعضای بنیاد امید ایرانیان در سراسر کشور کمپین ” گردش سبز ” در راستای فرهنگ سازی ”  رعایت زیبایی محیط زیست با دور نریختن زباله در محیط، روشن نگذاشتن اتومبیل در موقع استراحت ها و جمع آوری زباله ”  تشکیل شود و همه ما در گردش های نوروزی مان ضمن رعایت این اصول به صورت عملی در درجه اول توسط خودمان  و از طریق اشتراک  عکس وفیلم آن با فرهنگ سازی و تشویق عموم مردم به این عمل نیک، گامی هرچند کوچک در داشتن محیط زیستی تمیزتر پس از ایام نوروز برداریم ضمن اینکه از تمامی سازمان های مردم نهاد و احزابی که دغدغه محیط زیست  دارند جهت تبلیغ و اشاعه کمپین ” گردش سبز”  در این فرصت محدود دعوت به عمل می آوریم.

و سخن آخر، زمزمه  چهار دهه ما:

در بهار آزادی، جای شهدا خالی.

 

علی رضا جانمی  مسئول بنیاد امید ایرانیان لنجان

ارسال دیدگاه