دبیر بنیاد لنجان: پیشنهاد کمپین “گردش سبز” را می دهیم

دبیر بنیاد لنجان: پیشنهاد کمپین “گردش سبز” را می دهیم

در آوردگاه عشق و عقل، در زیر بیرق امنیت جمهوری اسلامی ایران عزیز، در پی سال ها کنش اجتماعی، برگی جدید و بی سابقه در کنش گری اجتماعی شهرستان لنجان توسط جوانان پویا و فعال این شهرستان  در سال 94 ورق خورد. جوانان لنجان  به امید جوانه ها از منافع شخصی فعالیت در مرکز استان و کشور چشم برداشتند و به منافع کلان شهرستان نظر کردند و با تشکیل اولین شعبه کشوری غیر مرکز  بنیاد…

بیشتر بخوانید