بزرگداشت امیر کبیر برگزار شد.

پنجمین نشست فرهنگی بنیاد امید ایرانیان لنجان، به مناسبت بزرگداشت مقام شامخ امیر کبیر با موضوع” امیرکبیر، ابعاد شخصیتی و بررسی عملکرد وی در دوران صدارتش” برگزار شد.

در این جلسه که یکشنبه 20 دیماه برگزار شد مباحث قابل توجه و درخوری پیرامون این بزرگ وار مرد تاریخ ایران شکل گرفت

نظرات

ارسال دیدگاه