کارگاه آموزشی “مجلس، امید، اعتدال” در بنیاد امید اصفهان برگزار می شود

اولین جلسه نشستهای سخنرانی با موضوع ” مجلس، امید، اعتدال ” با عنوان مجلس و اقتصاد توسط کمیته جوانان بنیاد امید ایرانیان اصفهان برگزار می گردد.
از سلسله کارگاه های آموزشی کمیته جوانان بنیاد امید ایرانیان اصفهان  این هفته با موضوع مجلس، امید، اعتدال برگزار می گردد.
اولین جلسه نشستهای سخنرانی با موضوع ” مجلس ، امید ، اعتدال ” با حضور آقای مهندس سعید بزرگی به محوریت مجلس و اقتصاد برگزار می گردد.
زمان : دوشنبه چهاردهم دیماه
ساعت 17
مکان : اصفهان، خیابان شهید باهنر نبش کوچه امید (37)
ساختمان بنیادامیدایرانیان اصفهان

ارسال دیدگاه